'Tanrı' demek günah mı?

 • 2481
 • 23 Ağustos 2014 14:26
 • A
 • A
Küçüktüm.
İlk kez ağzımdan 'Tanrı' kelimesi çıktığında okkalı bir tokat yemiştim.
Çünkü 'Tanrı' sözü bir 'gavur' icadıydı, günahtı.
Yıllarca bu kelimeyi kullanmadım.
''Ey Tanrım bana üç tane / üç de yetmez beş tane'' şarkısı hep o yediğim tokadı hatırlatır.
Sonraları okuduğum Türk tarihine ilişkin kitaplarda pek çok karşıma çıktı bu kelime: 'Tanrı'
"Tengri/Tanrı" sözcüğü Türkçede çok uzun zamanlardan beri bilinen ve kullanılan bir sözcüktür.
Türk-İslam edebiyatının ilk ürünü olan Kutadgu Bilig'de de 'Tanrı' (Tengri), 'Allah' lafzından çok geçer.
"Tengri yaşam verici ve yaratıcıdır, ölüm de Tengri'nin iradesine bağlıdır."
Başta Orhun Yazıtları olmak üzere pek çok yazıt ve yazmada da 'Tengri' sözü geçer.
'Tengri' yani bugün kullandığımız anlamda Türkçe 'Tanrı', 'İlah', 'Hüda', 'Allah' anlamına gelir.
Bilge Kağan Destanı'nda "Men Tengri Tegin Bilge Kağan" der.
Meali: "Ben Tanrı'nın yaratmış olduğu Bilge Kağan."
Ne yazık ki, büyük din âlimleri ve imamların akaid kitaplarında Allah için Türklerin 'Tanrı', Acemlerin 'Hüda' demelerinde hiçbir sakınca olmadığını açıklamalarına rağmen, sonraki dönemlerde ortaya çıkan çeşitli bağnazlıklar nedeniyle 'Allah' yerine 'Tanrı' kelimesinin ya da başkalarının kullanılamayacağı söylenilmiştir (Tümer-Küçük, 1973: 189)
Türkçe konuşan Sümerlerde 'Tengri'nin ilk söylenişlerinden biri olan 'Dingir' sözcüğü, 'el-İlah' ve 'Tanrı' kavramıyla ifade edilen anlamla aynı anlama sahiptir.
'Tengri/Tanrı' kelimesi boylara göre farklı kullanılmış.
Yakutlar Tengri için 'Tangara'; Altay kamları 'Tenegere', Moğollar ise 'Tengir' demiştir. Asya Türk ağızlarında 'tungrı, ture, töngri, tüngri' gibi kullanıldığını görüyoruz.
Tüm bu boylar 'Tengri'yi yani Tanrı'yı çeşitli tanrılar çağrıştıracak anlamda değil, 'Tek Tanrı' inancını ifade etmek üzere kullanılmışlardı (Eyüboğlu, 1995.)
Özetle 'Tengri'den gelen Türkçe 'Tanrı' lafzı 'Rab, İlah, Allah' demektir. Bu konu anlaşıldı sanırım.
Peki neden 'Tanrı'nın kullanılması günah?
Bir kesim gerekçe olarak ''Tanrı'' lafzının ulu kitabımız Kur'an'da geçmemesini gösteriyor.
Yani ''Esma-i Hüsna'da (Allah'ın 99 isminde) 'Tanrı' kelimesi yoktur'' diyorlar.
Evet doğru. 'Tanrı' kelimesi Türkçe'dir ve Arapça nakşedilen Kur'an-ı Kerim'de yer almaması normaldir.
'Arapça Allah'ın dilidir' iddiası Arap milliyetçilerinin yutturmasıdır. Yeryüzündeki tüm dilleri Allah yaratmıştır, Allah'ındır, Türkçe'de Allah'ın dilidir.
Enam Suresi 22. Ayet-i Kerimede ''Farklı diller ve farklı renkler Allah'ın ayetlerindendir'' buyuruyor.
Allah kuşkusuz tüm dilleri bilir ve anlar. Siz Rusca'da dua etseniz O'na, O anlar, Rumca'da, Türkçede?
Ameller niyetlere göredir. Tanrı'daki maksadınız Allah ise bilen biliyor zaten.
''Suyun akar yalap yalap / Böyle emreylemiş Çalap (Allah)'' diyor Yunus Emre.
Ve yine Tanrı (Allah) dostu Yunus, ''Gönül Çalabın tahtı, Çalap gönüle baktı'' der.
Allah'a 'Çalap' dediği için günahkar mı oluyor Yunus? 
Yorum Yaz
 • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
 • Fatih Karan 15 Şubat 2017 17:23

  Tanrı ile ALLAH arasındaki fark nedir? (1/1) serzeniş_: 1940'larda yazılmış en kapsamlı ve detaylı Kur'ân tefsiri olan Elmalılı Hamdi Yazır'ın Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bastırılmış "Hak Dini Kur'ân Dili" isimli eserinde bakın bu konuda ne deniyor: "Gerek ismi özel olsun gerek ismi genel, "ALLAH" ismi celâli ile, yine "ALLAH" tan maâda hiçbir mâbud anılmamıştır... Mesela "TANRI", "HUDA" isimleri, "ALLAH" gibi özel isim değidir!. "İLÂH", "RAB", "MÂBUD" gibi genel mana ifade eden kelimelerdir... Arapça'da "İLÂH"ın çoğuluna "ÂLİHE"; "RAB"bın çoğuluna "ERBÂB" denildiği gibi; Farsça'da da "HUDÂ"nın çoğuluna "HUDÂYAN" ve lisanımızda dahi TANRILAR, MÂBUDLAR, İLÂHLAR, RABLAR denmiştir; çünkü bunlar haklıya ve haksıza ıtlak edilmiştir... Halbuki hiç "ALLAH"LAR denilmemiştir ve denemez!. Böyle bir tabir işitirsek, söyleyenin cehline veya gafletine hamlederiz!.. "TANRI" adı böyle değildir; mâbud, ilâh gibidir... Bâtıl mâbudlara dahi "TANRI" ismi verilir... Müşrikler birçok tanrılara taparlardı. Filanların tanrıları şöyle, falanların tanrıları şöyledir denilir... Demek ki, "TANRI" genel ismi, "ALLAH" ismi özelinin eş anlamlısı değildir, en genel bir tâbirdir... Binâenaleyh, "ALLAH" ismi, "TANRI" adı ile tercüme olunamaz!" (c:1/24-25) Türkiye'deki en değerli Kur'ân tefsirini yazan kişiye göre, yukarıda okuduğunuz üzere, "ALLAH"a kesinlikle "tanrı" denemez!.. Burada ayrıca şu çok önemli farklara dikkat etmeliyiz.. "Tanrı" kelimesi, sıfatları anlatan genel bir kelimedir; "ALLAH" ise kendisinden gayrı hiç bir şeyin mutlak vücudu olmayan Tek Zât'ın ismidir!. Yani olay, yalnızca kelime, telaffuz olayı değildir!. Kelimeler, isimler arasındaki son derece büyük anlam farkıdır!. "Tanrı" ve "tanrılık" kavramına dayalı din anlayışı bâtıldır!. "ALLAH" isminin işaret ettiği anlama dayalı, yürürlükte olan "İSLÂM Dini"dir !. "La ilahe illALLAH" cümlesinin anlamı "tanrı yoktur sadece ALLAH vardır" şeklindedir. Ve iyi bir müslüman olmak için, önce bu farkı çok iyi anlamalıyız!. Zirâ, "tanrı" kelimesinin anlamı ile sınırlarsak anlayışımızı, "ALLAH" isminin işaret ettiği manadan mahrum kalırız; bu da sonunda, bizi "hilâfet" sırrından mahrum bırakır!.. "Tanrı", tapınılacak ötendeki bir varlıktır... "ALLAH" kulluk edilegelmekte olan özündeki Hakikat'tır!.. "Tanrı", korkulası umacıdır!. "ALLAH" ise, ilim sahiplerinde, sonsuz-sınırsızlığın yanındaki hiçliklerini kavrayış nedeniyle oluşan "haşyet"in kaynağıdır!.. "Tanrı", yeterli olmayanların kendi kafalarında hayâl edip varsandıkları ötelerindeki yönetici ve yargılayıcıdır !. "ALLAH", âlemleri kendi varlığından meydana getirmiş ve her zerresinde esmâsıyla algılanır olmuş "TEK mutlak varlık"tır; hiç bir şekilde ortağı yoktur! "Tanrı", her devirde ve toplumda anlayış seviyesine göre sayısız özelliklerle bezenip süslenen; hayallerin karşılığının kendisinde olduğu varsayılan, beşer anlayışına göre şekillenen bir balondur! "ALLAH" ise "Ahad", "Samed", "Lemyelid ve lem yûled"dir!..

 • Fatih Karan 15 Şubat 2017 17:19

  "O öyle Allah'dır ki, O'ndan başka ilâh yoktur! Gaybı ve şehâdeti (gizli olanı ve görüneni) hakkıyla bilendir. O, Rahmân (bütün mahlûkata rahmet eden)dir, Rahîm (mü'minlere çok merhamet eden)dir." (Haşr, 22) Allah; bu kainatı yaratan ve tek olan Zat'ın ismidir. Tanrı; insanların "olağanüstü güç sahibi yaratıcı ve yönetici" olduğuna inandıkları varlık ya da varlıklara verdikleri genel isim olmuştur. Türkçe'de Tanrı olan bu kelime, Arapça'da ilah olarak geçmektedir. Tanrı ve tanrıça kelimeleri tarih boyunca neredeyse her çeşit varlığa verilmiş cins isim olan kelimelerdir. İnsanlar kendilerine; her biri ölümlü olan kadın-erkek, insan-hayvan vs. tanrılar edinmiştir. Yani tanrı çoğulcu bir anlayışın ürünüdür. Bu kullanım açısından bakıldığında "Tanrı" kelimesi "Allah" kelimesi ile hiç bir şekilde örtüşmez. Ve "Allah" kelimesi yerine "Tanrı" kelimesinin kullanılması uygun olmaz. NitekimAllah (cc) birdir, sonsuzdur, yaratılmış olan her şeyden ve herkesten üstündür, hiç bir şekilde yarattıklarına benzemez. Tanrı kelimesi "her şeyden üstün olan yaratıcı ve yönetici" manasıyla kabul edildiğinde ise; Allah, varlığı gerçek ve kesin olan tek Tanrı'nın özel ismidir

 • Fatih Karan 15 Şubat 2017 17:16

  الله Allah demek zor mu geliyor.. Hristiyan ve Yahudilerin Tanrı kullanması Neden bizim İslam'ı bu kadar etkiliyor ve onlar neden Allah demiyor...